หมอกเริ่มปกคลุมจัดอุณหภูมิลดลง

แชร์ข่าวพะเยา

     สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มมีอากาศที่เย็นลง และมีหมอกเริ่มเข้าปกคลุมจัด ในระดับหนา หลายพื้นที่ โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส ขณะที่พื้นที่โดยทั่วไปเริ่มมีหมอกเข้าปกคลุม และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

    สถาพอากาศโดยทั่วไป ในหลายพื้นที่จังหวัดพะเยา  เริ่มสามารถสังเกตเห็นหมอกจัดเริ่มปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทำให้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในช่วงเช้าของวันนี้เริ่มมีอากาศที่เย็นลง โดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าของวันนี้อยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส ขณะที่พื้นที่โดยทั่วไปเริ่มมีหมอกเข้าปกคลุมเกือบเต็มพื้นที่และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งอุณหภูมิได้เริ่มลดลง ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้  จึงส่งผลให้อุณหภูมิลดลงและเริ่มเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาว และมีหมอกปกคลุมหลายพื้นที่ และเป็นสัญญาณที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว


แชร์ข่าวพะเยา