มอบบ้านคนพิการ

แชร์ข่าวพะเยา

      พระสุนทรกิตติคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมือง จ.พะเยา มอบบ้านแก่ครอบครัวผู้พิการ ให้กับ นางสมพิศ จอมวุฒิ บ้านเลขที่ 80/15 บ้านเก้าเงา  ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท


แชร์ข่าวพะเยา