เดินรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีถ้อย ,รพ.สต.ศรีถ้อย พร้อมด้วย จนท. อสม. ,ประชาชนจิตอาสาและนักเรียน ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย