มอบเตียงนอน

แชร์ข่าวพะเยา

พระสุนทรกิตติคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมือง จ.พะเยา มอบเตียงนอนผู้ป่วยจำนวน4หลังให้โรงพยาบาลภูกามยาว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีนายแพทย์ สุรวัฒน์ กุลศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกามยาว เป็นผู้รับมอบ


แชร์ข่าวพะเยา