คุณลุงวัย 62 ปี ทำเกษตรผสมผสานสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

    คุณลุงวัย 62 ปี พร้อมภรรยาในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปรับพื้นที่ดินของตนเองประมาณ 5 ไร่ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน แบบวิธีธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี สามารถสร้างรายได้ให้เฉลี่ยต่อวันไม่ต่ำกว่า 500 บาท นอกจากนั้นยังพัฒนาการเลี้ยงมดแดงและแมงมัน เพื่อนำจำหน่ายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีด้วย

     นายเรืองศักดิ์ มโนใจ พร้อมด้วยภรรยา ชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกร ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูกิจกรรมทางการเกษตร ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว เช่นต้นหอม ผักชี ผักสลัด มะละกอ ข้าวโพดเหนียวหรือข้าวสาลี รวมทั้งผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด ตลอดจนถึงการเลี้ยง เป็ดไก่และปลา หลังจากที่ตนเองได้ใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมีแต่อย่างใด ซึ่งกิจกรรมต่างๆจะเน้นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการในเรื่องของการเลี้ยงมดแดงและแมงมัน เพื่อนำผลผลิตออกจำหน่ายในแต่ละดูกาล จนทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละวันนั้นก็จะสามารถจำหน่ายผลผลิตในสวนของตนเองมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อวัน และยังเป็นที่ศึกษาดูงานของคนในพื้นที่และต่างพื้นที่

    โดยนายเรืองศักดิ์ เล่าว่า ตนเองนั้นเริ่มทำเกษตรลักษณะแบบผสมผสานดังกล่าว มาประมาณ 5-6 ปี ที่ผ่านมาโดยเริ่มต้นก็จะมีการปลูกพืชผักตามฤดูกาล ซึ่งใช้วิธีการแบบธรรมชาติมาทำการปลูกและดูแลรักษา จนสินค้าเป็นที่สนใจของตลาดและจะมีคนเดินทางมาซื้อภายในสวนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงได้ขยายจากการปลูกพืชผัก ก็จะทำการขยายในเรื่องของการปลูกข้าวโพดเหนียวหรือข้าวสาลี รวมทั้งมีกิจกรรมการเลี้ยงเป็ดไก่และปลา การเลี้ยงดังกล่าวนั้นตนเองจะเน้นแบบวิธีธรรมชาติทั้งหมดและไม่พึ่งสารเคมีแต่อย่างได โดยในแต่ละวันนั้นก็จะมีทั้งคนในพื้นที่และคนต่างพื้นที่เดินทางมารับซื้อผลผลิตของตนเองจากในสวน ทำให้สร้างรายได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นตนเองอย่างได้ทำการคิดค้นในเรื่องของการเลี้ยงมดแดงและแมงมัน ซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี สำหรับเกษตรผสมผสานของตนเองนั้นจะเน้นวิธีการแบบธรรมชาติแบบดั้งเดิมที่ทำกันมาโดยปราศจากสารเคมี ซึ่งสินค้าและผลผลิตของตนเองนั้นจึงเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง

นายเรืองศักดิ์ มโนใจ อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 170 หมู่ 5 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 084-6138683


แชร์ข่าวพะเยา