จิตอาสาทำความสะอาดวัดป่าลานคำรับฤดูท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

     จิตอาสาพระราชทานเทศบาลเมืองพะเยา และตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ร่วมกันเข้าทำความสะอาดและพัฒนาวัดป่าลานคำ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระใหญ่พระพุทธมเหสักข์สยามมินทร์กิตติบุญยลาภ ที่มีหน้าตักกว้าง 10 เมตรสูง 18 เมตรเพื่อรับฤดูกาลท่องเที่ยว

    เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ของเทศบาลเมืองพะเยา และจิตอาสาพระราชทานสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ต้องร่วมมือกันเข้าทำการทำความสะอาดและพัฒนาวัดป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองพะเยาและจังหวัดพะเยา และเป็นวัดเก่าแก่ ที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชน  นอกจากนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระขนาดใหญ่ ที่มีขนาดหน้าตักกว่า 10 เมตรสูง 18 เมตร คือองค์พระพุทธมเหสักข์สยามมินทร์กิตติบุญยลาภ ที่ประดิษฐานภายในวัดท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนและท่องเที่ยว นอกจากนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์ของกษัตริย์มหาราชของชาติไทยทุกพระองค์ รวมทั้งพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้ได้ศึกษากันโดยในวันนี้ทางจิตอาสาพระราชทานจึงได้ระดมกำลังเข้าทำการทำความสะอาดและพัฒนาวัดเพื่อรับเทศกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้


แชร์ข่าวพะเยา