สนับสนุนไม้ระแนงและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. พระสุนทรกิตติคุณ รักษาการ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ได้สนับสนุนงานต่อเติมไม้ระแนงและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับคลินิกหัวใจล้มเหลวโรงพยาบาลพะเยา มูลค่า 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อป้องกันแสงแดดและความร้อนให้กับผู้ใช้บริการ


แชร์ข่าวพะเยา