ผลผลิตฟักข้าว

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่2 ตุลาคม2563 บริษัทเอสทีซีฟาร์มจำกัด 133/2 ม.2 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มารับชื้อผลผลิตฟักข้าวแช่แข็ง ที่ สวนครูหนุ่ย บ้านโป่งขาม หมู่10 ตำบลบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา แล้วได้ 30 กิโลกว่าๆ ปลูกมาแล้ว 1ปีกว่า


แชร์ข่าวพะเยา