พุทธศาสนิกชนนับพันตักบาตรเทโวโรหณะ

แชร์ข่าวพะเยา

     คณะสงฆ์ในจังหวัดพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร 108 รูป เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

     พุทธศาสนิกชนและ ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา นับ 1,000 คน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 108 รูป ที่บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง โดยพระสงฆ์ได้เดินลงมาจากบันไดนาค ที่วัด เพื่อให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ซึ่งตรงกับ แรม 1ค่ำ เดือน 11 และเป็นวันสำคัญที่ในอดีตสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จลงจากสรวงสวรรค์มาสู่มนุษยโลก หลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และในวันนี้เองที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก ชาวพุทธจะร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา และได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยในปีนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างคึกคัก


แชร์ข่าวพะเยา