ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา

แชร์ข่าวพะเยา

คณะศรัทธาวัดศรีบุญเรืองได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา ที่วัดศรีบุญเรือง (สางใต้) อ.เมือง จ.พะเยา

 วันที่ 2 ตุลาคม .2563 เวลา 07.00 น. คณะศรัทธาวัดศรีบุญเรืองได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา ที่วัดศรีบุญเรือง (สางใต้) และในช่วง  เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ เสธา ผู้ใหญ่บ้านม.1 บ้านสางใต้ และ ชาวบ้าน บ้านสางใต้ ม.1 ต.บ้านสาง ร่วมกันรื้อนั่งร้านรอบโบสถ์ วัดศรีบุญเรือง (สางใต้) อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา