ตักบาตรเทโว ทานข้าวปุ้น

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายอดุลย์ เสธา ผู้ใหญ่บ้าน  ม.1 ต.บ้านสาง อ. เมือง จ .พะเยา ร่วมกับชาวบ้านคณะศรัทธาวัดศรีบุญเรือง ทำบุญตักบาตรเทโวฯ , ทำบุญตานข้าวปุ้น ณ วัดศรีบุญเรือง (สางใต้) ต.บ้านสาง อ. เมือง จ .พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา