ชุดสกัดเก่ง (ชุดสกัดดีเอ็นเอภาคสนาม)

แชร์ข่าวพะเยา

    อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี คิดค้นนวัตกรรม ‘ชุดสกัดเก่ง (ชุดสกัดดีเอ็นเอภาคสนาม)’ ทดแทนเครื่องสกัด DNA

ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คิดค้น นวัตกรรม ชุดสกัด DNA ภาคสนาม มีชื่อทางการค้าว่า “ชุดสกัดเก่ง” ทดแทนเครื่องสกัด DNA ในท้องตลาดที่ต้องอาศัยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง และได้นำนวัตกรรมชิ้นนี้ไปจัดแสดงในงาน Thailand Tech Show 2019 ที่ผ่านมาอีกด้วย

    ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร เปิดเผยว่า เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นในการสกัด DNA สถานศึกษาที่ไม่มีเครื่องนี้จะไม่สามารถสกัด DNA ได้ หากมีจำนวนเครื่องมือตัวนี้จำกัด ก็จะทำให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการสกัด DNA กันทุกคน จึงเกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อลดความยุ่งยากในการใช้เครื่องนี้ ให้เหลือแค่ตัวหลอดสกัด เรียกว่า สกัดเก่ง เพียงเติมตัวอย่างลงไปในหลอด แล้วเติมน้ำยาที่จะเข้าไปช่วยในการแตกเซลล์เรียกว่า น้ำยาแตกเก่ง จากนั้นทำการเขย่าหลอดไปมา ซึ่งช่วงนี้ DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสและภายในเซลล์จะแตกออกเข้าสู่สารละลายขั้นตอนต่อไปคือการเติมน้ำยาจับเก่ง เพื่อให้ DNA ที่อยู่ในสารละลายถูกจับไปอยู่กับเม็ดบีทที่อยู่ในหลอดสกัดเก่ง ตามด้วยการดูดทุกอย่างที่เป็นส่วนเกินทิ้งไป จนเหลือเพียง DNA ที่เกาะอยู่บนเม็ดบีท เพื่อให้แน่ใจจึงต้องใช้น้ำยาล้างเก่งในการชะล้างเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป ขั้นสุดท้ายคือการล้วง DNA ออกมาด้วยน้ำยาล้วงเก่ง ทำให้ได้ DNA ที่สะอาด และเพียงพอสำหรับจะนำไปวิเคราะห์หรือทดลอง

ผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ ทำให้ผู้เรียนได้สกัด DNA โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือชั้นสูง รวมถึงยังลดต้นทุน เนื่องจากราคาขายชุดสกัดดีเอ็นเอสำเร็จรูปในท้องตลาดหรือชุดสกัดแบบคอลัมน์ ราคาจะอยู่ที่ 50-120 บาท ขณะที่ชุดสกัดเก่ง ราคาอยู่ที่ 10 บาทเท่านั้น


แชร์ข่าวพะเยา