แต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)

แชร์ข่าวพะเยา

กำหนดการพิธีรับคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๙ น  .ณ วิหารพญาเจืองธรรมิกราช

     ด้วยพระธรรมวิสุทธิญาณ วิ. (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงคโล) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยารามเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงเป็นหตุให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยารามว่างลง

   ในการนี้ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธรรมยุต) จึงเสนอแต่งตั้งให้ พระโพธิญาณรังสี วิ.(พิศิษฐ์ เมตตจิตโต) อายุ ๔๖ พรรษา ๒๖ วิทยฐานะ นักธรรมเอก ปริญญาโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา (ธรรมยุต) และเป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง- แพร่ (ธรรมยุต) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัตอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนั้น คณะศิษยานุศิษย์ จึงได้จัดงานพิธีรับคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

เวลา 10.00น. คณะสงฆ์และคณะสาธุชนพร้อมกันภายในวิหารพญาเจืองธรรมิกราช

เวลา 10.09น. ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์ เมตตจิตโต) จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

– ประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศบุญกุศลน้อมถวายแด่ผู้มีอุปการคุณ ตลอดถึงเทพยดาอารักษ์และสิ่ศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตบำเพ็ญเพียรอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้

– เจ้าหน้าที่นำไหว้พระรับศีล

– ประธานอ่านคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราดัม)(พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา)

– ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งปวง

– พระสงฆ์ทั้งปวงอนุโมทนา / ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

– คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมรับประทานอาหารเป็นอันเสร็จพิธี

จึงขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์และท่านสารชนร่วมถวายสักการะในงานพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน


แชร์ข่าวพะเยา