อ.เฉลิมชัย เสนอสร้างปฎิมากรรมช็อคโลกวัดติโลกอาราม

แชร์ข่าวพะเยา

     อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ เสนอให้จังหวัดพะเยาสร้างประติมากรรมช็อคโลก ในการฟื้นฟูพัฒนาวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา โดยตนเองฝันอยากให้ยิ่งใหญ่เหนือวัดร่องขุ่น เชียงราย เพื่อให้ชาวพะเยาได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ด้วยจินตนาการของตนเอง ซึ่งจะทำเป็นชิ้นสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการทดแทนแผ่นดินเกิดของแม่และยาย ซึ่งตนเองถือว่าเป็นคนจังหวัดพะเยาคนหนึ่ง ที่มีต้นตระกูลอยู่ที่พะเยา

    ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์  พร้อมด้วย อาจารย์นคร พงษ์น้อย  ผู้อำนวยการอุทยานศิลปวัฒนธรรม แม่ฟ้าหลวง ไร่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย , อาจารย์เกื้อพงษ์  ชัยดรุณ  นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพะเยา  พร้อมด้วยนายกมล เชียงวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ต้องร่วมกันเข้าหารือ ในการสร้างประติมากรรมช๊อคโลก ในการพัฒนาวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา

    โดยอาจารย์เฉลิมชัย  ได้เสนอ แนวคิดการ ดำเนินการพัฒนาวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ที่ก่อนหน้านี้มี นายธนเษก อัศวานุวัตร  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันพัฒนากู้วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา   โดยมีการนำพระพุทธรูปหินทราย หลวงพ่อศิลา อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ  บริเวณวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนปีละ 3 ครั้ง จนมีชื่อเสียงโด่งดัง และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

    โดยอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่า   การที่ตนได้มาเป็นคณะที่ปรึกษา  การพัฒนา และปรับปรุงวัดติโลกอารามของจังหวัดพะเยานี้  ตนเองมีความต้องการให้การพัฒนาวัดติโลกอาราม  ชนะวัดร่องขุ่นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการทดแทนแผ่นดินซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินของแม่และยาย และถือเป็นคนพะเยา คนหนึ่งเนื่องจากต้นตระกูลของตนเองนั้นก็เป็นคนพะเยา  ซึ่งการดำเนินการนั้น  ตนเองจะเป็นผู้นำแนวคิดของตนเองเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวและจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ชิ้นสุดท้ายของตนเอง ที่จะทำให้จังหวัดพะเยา แต่ต้องให้หน่วยงานราชการ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ร่วมมือกัน อย่างจริงจัง โดยต้องมีการสร้างสิ่งที่ช๊อคโลก หรือสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจ แบบช๊อคโลก จึงจะสามารถสร้างให้เกิดการท่องเที่ยวระดับโลกได้  และจะส่งผลให้จังหวัดพะเยา มีรายได้จากการท่องเที่ยว  ประชาชนมีรายได้   มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในทุกเรื่อง   หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ไม่สามารถไปต่อได้   จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน  เรื่องของการต่อต้านของคนที่ไม่เห็นด้วยนั่น มีแน่นอน  แต่ขอให้ร่วมมือกันในการพัฒนา   การสร้างประติมากรรม ต้องเป็นแบบร่วมสมัย  ไม่ใช่การสร้างแบบโบราณ 100 เปอร์เซ็นต์ได้  ซึ่งนี่ถือว่า เป็นความยิ่งใหญ่ในยุคปัจจุบัน  หากเป็นไป  เบื้องต้นจะทำการสร้างท่าเรือ และเรือเพียง 1 ลำ  ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย และอาจารย์เจริญ  มาบุตร ศิลปินเมืองพะเยา สาขาทัศนศิลป์  ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย   ทั้งนี้ในส่วนของตัววัดนั้น จะยังไม่ดำเนินการ  มั่นใจว่าเรือ รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมด ที่ได้ออกมาแบบมานี้  ไม่เหมือนที่ใดในโลกอย่างแน่นอน  และเชื่อว่า จะเป็นประติมากรรมอันยิ่งใหญ่ และช๊อคโลก  จนสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชาวพะเยาได้  แต่ที่สำคัญทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังด้วย


แชร์ข่าวพะเยา