วัดเชียงทองจัดรำลึก 50 ปี มิตร ชัยบัญชา

แชร์ข่าวพะเยา

    เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่สะสมเรื่องราวของมิตร ชัยบัญชา จัดกิจกรรมรำลึก ถึงมิตร ชัยบัญชา ครบรอบการเสียชีวิต 50 ปี อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้นำสิ่งของสะสม ซึ่งจะเป็นทั้งโปรแกรมหนัง แผ่นปิดประกาศหนัง รูปภาพนิตยสาร ภาพยนตร์ ที่เป็นผลงานของมิตร ชัยบัญชา ที่สะสมไว้มากกว่า 100 เรื่อง รวมทั้งของสะสมที่เป็นการบอกเล่าของชีวิตของมิตร ชัยบัญชา มากกว่า 1,000 ชิ้น มาแสดงในงานรำลึกถึงมิตร ชัยบัญชา ครบรอบการเสียชีวิต 50 ปีเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษา

การนำภาพยนตร์ของผลงานมิตร ชัยบัญชา นำมาจัดฉายในลักษณะเป็นภาพยนตร์กลางแปลงแบบย้อนยุค ตลอดจนถึง นิทรรศการที่ประกอบด้วยโปรแกรมภาพยนตร์ แผ่นปิดประกาศหนัง รูปภาพ นิตยสารและของสะสม อีกหลายอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับมิตร ชัยบัญชา ถูกนำมาจัดแสดงภายในบริเวณวัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังพระครูไพจิตร ธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง ได้ทำการสะสมไว้และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ของมิตร ชัยบัญชา ภายในบริเวณวัดและในวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม ในปีนี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของมิตร ชัยบัญชาครบรอบ 50 ปี ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินกิจกรรมรำลึกถึงมิตร ชัยบัญชา อย่างยิ่งใหญ่และถือว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมิตร ชัยบัญชา ไว้อย่างหลากหลายและจำนวนมาก

    โดยพระครูไพจิตรธรรมาภรณ์ เล่าว่า ตนเองนั้นมีความประทับใจในพระเอกมิตร ชัยบัญชา ตั้งแต่ตนเองนั้นเป็นเด็ก และได้ติดตามผลงานมาโดยตลอด ถึงแม้จะไม่อยู่ในช่วงยุคของมิตร ชัยบัญชา แต่ก็ได้ดูผลงานแล้วรู้สึกประทับใจ จึงได้ทำการสะสมสิ่งของต่างๆของมิตร ชัยบัญชา ไว้ซึ่งถือว่าเป็นพระเอกในใจ และด้วยความที่มีความเป็นพระเอกรูปหล่อ ตามแบบฉบับของคนไทยโดยแท้จริง จึงได้สะสมสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมิตร ชัยบัญชา มาโดยตลอดทั้งที่เป็นโปรแกรมหนัง แผ่นติดประกาศหนัง หนังสือ นิตยสาร รูปภาพและภาพยนตร์ ซึ่งได้มีการสะสมไว้ เช่นโปรแกรมหนังแผ่นติดประกาศนั้นก็จะมีของมิตร ชัยบัญชา ที่เป็นของดั้งเดิมมากกว่า 100 เรื่อง และเป็นผลงานของมิตรชัยบัญชาที่ไปแสดงหนังในที่ต่างๆ รวมแล้วที่ได้ทำการสะสมไว้รวมแล้วมากกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งในปีนี้เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของมิตร ชัยบัญชา ครบรอบ 50 ปี จึงได้นำของสะสมต่างๆมาแสดงนิทรรศการรวมทั้งจัดฉายภาพยนตร์ให้กับผู้คนได้รำลึกถึงอดีต และในปีนี้ถือว่าได้จัดให้มีการรำลึกอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งในห้วงวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม ก็จะมีกิจกรรมทั้งการทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตของมิตร ชัยบัญชา แบบล้านนา เมื่อวานที่ผ่านมา รวมทั้งวันนี้ก็ได้มีการจัดนิทรรศการ รวมทั้งนำหนังกลางแปลงที่เป็นผลงานของมิตรชัยบัญชามา จัดฉาย ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคหนังกลางแปลงให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสัมผัสการชมภาพยนตร์ในยุคก่อน


แชร์ข่าวพะเยา