กอ.รมน.พะเยา ประชุมการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

แชร์ข่าวพะเยา

กอ.รมน.พะเยา ประชุมการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัดพะเยา มอบให้ พ.อ.นิรันดร   พรหมมิรัตน์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดพะเยา.เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง อ.ภูซาง จังหวัดพะเยาโดยมี ปลัด อ.ภูซาง,หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง,ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คน ผลการหารือจะจัดกำลังพลแบบบูรณาการร่วม ลูกเสือวิสามัญ  ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบริเวณฯ พื้นที่ ต.ภูซาง,ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จังหวัดพะเยาโดยมีนายสุริยา  งานดี ปลัดอาวุโส อ.ภูซางจังหวัดพะเยา เป็นประธาน


แชร์ข่าวพะเยา