นายอำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมเลาะดอย ชมวิวเฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

    วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเลาะดอย ชมวิว หิ้วหนังสติ๊ก พลิกฟื้นผืนป่า ชวนมา “ปลูกรักษ์” น้อมใจภักดิ์จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      โดยมีนางกิตติธรา  ประเสริฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจ.พะเยา/สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอ.เมืองพะเยา นายสุบิน  เทพนิล ปลัดอำเภอประจำตำบลแม่นาเรือ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา คณะผู้บริหารอบต.แม่นาเรือ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต.แม่นาเรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทานอ.เมืองพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา