ม.พะเยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม2563

แชร์ข่าวพะเยา

ม.พะเยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำทีมผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และนักเรียน ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และ กิจกรรม ” ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา (UPSR) กองกิจการนิสิต กิจกรรมในวันนี้ เริ่มในช่วงเช้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธีนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำกล่าวคำปฏิญาณตนจิตอาสา จากนั้น ประธานในพิธีนำจิตอาสาร่วมขุดลอกทางระบายน้ำ บริเวณอ่างหลวง โดยตลอดทั้งวันหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยาจะร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่บริเวณหน่วยงานของตนเอง และวิทยากรจิตอาสา 904 และ จิตอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา บำเพ็ญประโยชน์ตั้งแต่บริเวณหอพักนิสิต จนถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

      วันที่ 13 ตุลาคม  ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนชาวไทยต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อพุทธศักราช 2559


แชร์ข่าวพะเยา