จ.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ โบราณสถานสบร่องขุย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิด กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โบราณสถานสบร่องขุย ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์  พญางำเมือง พญามังราย พญาร่วง ที่กระทำสัตยาธิษฐานร่วมสาบาณ ณ สถานที่แห่งนี้ พ.ศ 1830   ริมฝั่งแม่น้ำอิง ปัจจุบัน คือ ตำบล ท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ภายในกิจกรรม มีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  ได้แก่ การกำจัดผักตบชวา  กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ การทำความสะอาดแม่น้ำ คูคลอง บริเวณแม่น้ำอิง และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้เรียบร้อย สวยงาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจากหลากหลายภาคส่วนเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวา จาก กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง และรถแบคโฮ จาก อบจ.พะเยา ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา