ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เข้ารายงานตัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เข้ารายงานตัวกับ นายกมล เชียงวงค์  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   ในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คนที่ 13ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา