ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คนใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ให้การต้อนรับ นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คนใหม่ด้วยความอบอุ่น

นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร แล ะหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ให้การต้อนรับนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คนใหม่ โดยมีนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา) และ แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก

ระลึก เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา คนใหม่ ด้วยความอบอุ่น และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดพะเยา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดไป


แชร์ข่าวพะเยา