ประชุมรับมอบนโยบาย

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยกาโรงพยาบาลพะเยา คนใหม่ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา