ประชุมชี้แจงข้อราชการและประเมินผลงาน

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 16 ตุลาคม.63 เวลา 09.00.น.ว่าที่ รต.กรกฎ ประเสริฐวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้นายนาวิน สุธรรมเม็ง ปลัดอำเภอเมืองพะเยาประจำตำบลบ้านต๊ำ นายจิรพงศ์ ใจลา กำนัน ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

    ร่วมประชุมประชาคมชี้แจงข้อราชการต่างๆให้ชาวบ้านได้รับทราบและประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของนายทนงเกียรติ สิงห์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน.บ้านห้วยเคียนเหนือ ม.1.ต.บ้านต๊ำ.อ.เมือง.จ.พะเยา มีชาวบ้านเข้าร่วมประชุม 80 คน


แชร์ข่าวพะเยา