แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม

แชร์ข่าวพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.09 น. จัดพิธีแต่งตั้งพระโพธิญาณรังสี วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม ณ วิหารพญาเจืองธรรมิกราช วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.09 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฏ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธีอ่านตราตั้งพระโพธิญาณรังสี วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม ณ วิหารพญาเจืองธรรมิกราช วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


แชร์ข่าวพะเยา