นำพระพุทธรูปหินทรายเก่าแก่ประดิษฐานรับท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 18 ตุลาคม 2563เทศบาลเมืองพะเยานำพระพุทธรูปทรายอายุมากกว่า 500 ปีจากวัดน้อยร้างบริเวณริมกว๊านพะเยาเข้าทำการประดิษฐานบริเวณวัดน้อย ที่จัดสร้างขึ้น บริเวณโค้งฝั่งตรงข้ามลานวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้เข้าทำการสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

   คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนกุลกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ต่างร่วมกันนำพระพุทธรูปหินทราย พระเจ้าทันใจ เก่าแก่อายุหลายร้อยปี เข้าทำการประดิษฐาน บริเวณวิหารน้อยบริเวณวัดน้อย (ร้าง) โค้งฝั่งตรงข้ามลานวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา หลังพระพุทธรูปดังกล่าวได้ถูกทิ้งร้างไว้บริเวณศาลาเก่าแก่ขนาดเล็กที่มีการพุพัง ทางเทศบาลเมืองจึงได้จัดสร้างวิหารน้อยขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน องค์พระพุทธรูปดังกล่าว ที่มีความเก่าแก่ ยุคสมัยช่างหินทรายรุ่งเรือง ที่มีการก่อสร้างขึ้นราวพุทธศวรรตที่ 21 เช่นเดียวกับพระพุทธรูปหินทรายเก่าแก่ที่มีจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดพะเยา

   โดยนางสาวจุฬาสินี โรจนกุลกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองพะเยาได้พบว่าพระพุทธรูปหินทราย พระเจ้าทันใจดังกล่าว ซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ได้ถูกทิ้งร้างไว้ จึงได้ทำการจัดสร้างวิหารน้อยขึ้น บริเวณโค้งฝั่งตรงข้ามลานวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา วัดน้อยร้างแห่งนี้ เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าสักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคล


แชร์ข่าวพะเยา