ประชุมเครือข่ายวิทยุภาคธุรกิจ จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

 ชมรมวิทยุภาคธุรกิจจังหวัดพะเยา จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนวิทยุธุรกิจในจังหวัดพะเยา

               วันที่18ตุลาคม2563 เวลา11.00น.  นายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมวิทยุธุรกิจจังหวัดพะเยา จัดประชุมเครือข่ายวิทยุภาคธุรกิจจังหวัดพะเยาซึ่งมีสถานีวิทยุภาคธุรกิจในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนวิทยุเครือข่ายภาคธุรกิจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ซึ่งในวาระการประชุม ในครั้งนี้ ได้แต่งตั้ง นายพงษ์เทพ บรรเทา เป็นที่ปรึกษาชมรม และได้แต่งตั้ง รองประธานชมรมฯ 2ท่าน คือ นายคุณ วิปุละ และ นายสินธุ  ศรีคำ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ. ร้าน T & Dreamy Coffe อ.จุน จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา