ขอเชิญร่วมงานบุญ ปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน

แชร์ข่าวพะเยา

ขอเชิญร่วมงานบุญ ปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงาม เพื่อน้อมนำถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุที่จำพรรษาและท่านผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนจะได้ร่วมทำบุญสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดอนาลโยทิพยารามให้มีความมั่นคงสถาพรสืบต่อไป ณ. วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ในวันที่24-25 ตุลาคม 2563 ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถ ร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี จุลกฐินวัดอนาลโยทิพยาราม เลขที่บัญชี 781-234022-4


แชร์ข่าวพะเยา