ขอเชิญ ร่วมถวายความจงรักภักดี แด่ในหลวง

แชร์ข่าวพะเยา

กลุ่มฮักเมืองจุน ขอเชิญพี่น้อง ลูกหลานชาวอำเภอจุนทุกคนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวใน วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖ต เวลา ๑๕.๐๐ น. โดย ตั้งขบวน ณ. ท่ารถโดยสารอำเภอจุน จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา