ธนาธรเปิดตัวผู้สมัคนายก สมาชิก อบจ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     หัวหน้าคณะก้าวหน้า ลุยเปิดตัวผู้สมัครนายก อบจ.และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาจังหวัดพะเยาให้ก้าวหน้าทั้งการท่องเที่ยว รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

     นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า ใช้วิธการไลฟ์สดผ่าน Facebook ที่บริเวณริมกว๊านพะเยา เพื่อทำการเปิดตัวผู้สมัครชิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หลังทางคณะก้าวหน้ามีมติที่จะส่งนายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย อดีต สจ.เป็นผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 24 คน 24 เขต

    โดยนายธนาธร ได้ทำการเปิดตัวผู้สมัครพร้อมกับนโยบายในการที่จะพัฒนาจังหวัดพะเยา ให้เจริญรุดหน้า ทั้งทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดพะเยา ถือว่ายังเป็นจังหวัดที่มีประชากรที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยอยู่อันดับที่ 50 ของประเทศ ซึ่งในวันนี้จึงได้ฝากพี่น้องประชาชน ให้ช่วยกันสนับสนุนผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า และเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นี้เนื่องจากการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นถือว่ามีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปได้ ซึ่งทางคณะก้าวหน้าก็ได้ส่งผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ สนับสนุน โดย ขณะนี้ได้มีการเปิดตัวผู้สมัครนายก อบจ.คือนายชัยประพันธ์สิงห์ชัย รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 24 เขตครบถ้วนแล้ว


แชร์ข่าวพะเยา