กอ.รมน. พะเยา ปล่อยแถวบูรณาการกวาดล้างอาชญากรรม

แชร์ข่าวพะเยา

เมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ  2563 เวลา 17.00 น. พ.อ.นิรันดร  พรหมมิรัตน์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ เป็นผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย. (ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด พะเยาร่วมกับ รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีปล่อยแถวบูรณาการกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

     เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณลานหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา อ.เมือง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน 350 คน โดยมี นายกมล   เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/ผอ.รมน.จังหวัด พ.ย. เป็นประธานในพิธี


แชร์ข่าวพะเยา