ต๋ามปะตี๊ด ตวยฮอย ลอยกระทงกว๊านพะเยา 63

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาลเมืองพะเยา จัดงาน “ต๋ามปะตี๊ด ตวยฮอย ลอยกระทงกว๊านพะเยา 63” โดยร่วมกันจุดปะตี๊ด หรือประทีป กว่า 5,000 ดวง บริเวณข่วงอารยธรรมหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และลานพญานาคกว๊านพะเยา  พร้อมลอยกระทงปลอดภัยกับท่าน้ำลอยกระทง โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 หมื่นคน ร่วมงาน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการแสดงรำวงย้อนยุคให้กับผู้ร่วมงานได้รับความสุขในเทศกาลลอยกระทงปีนี้

      นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมาก นำประทีป หรือปะตี๊ด กว่า 5,000 ดวงเข้าทำการจุด ณ บริเวณข่วงอารยธรรมพญางำเมือง และลานพญานาคกว๊านพะเยา หลังเทศบาลเมืองพะเยา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีลอยกระทง “ต๋ามปะตี๊ด ตวยฮอย ลอยกระทงกว๊านพะเยา 63”  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

โดยกิจกรรมลอยกระทงในวันนี้ ทางเทศบาลเมืองพะเยา ได้ทำการ, ร่วมต๋ามปะตี๊ดกว่า5,000 ดวง บูชาพระตรัยรัตน์ , การลอยกระทงปลอดภัยบริเวณลานพญานาคริมกว๊านพะเยา ซึ่เข้าร่วมลอยกระทงนับหมื่นคน การจัดอุโมงค์โคมไฟหลากสีสันวิจิตรตระการตา กว่า 1,000 ลูก , นิทรรศการโคมแขวนและโคมล้านนา นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมรำวงมาตรฐาน ย้อนยุค ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มีความสุขในเทศกาลลอยกระทงในปีนี้


แชร์ข่าวพะเยา