มอบเมล็ดพันธุ์ผัก

แชร์ข่าวพะเยา

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา มอบเมล็ดพันธุ์ผักโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยcovid – 19 ให้เกษตรอำเภอทั้ง​ 9 อำเภอเพื่อนำไปมอบต่อให้กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนร่วมโครงการไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร​ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา