นิทรรศการ กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์รักษ์นกยูงไทยเพื่อการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์

แชร์ข่าวพะเยา

      สื่อมวลชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา  ได้จัดทำนิทรรศการกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์รักษ์นกยูงไทยเพื่อการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ ในการอนุรักษ์นกยูงไทย ในท้องถิ่น “ ล้านนาตะวันออก เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก ในงานเทศกาลลอยกระทง  ณ.บริเวณริมกว๊านพะเยา วันที่30-31 ตุลาคม 2563

    ภายในงานมีการจัด นิทรรศการ ข้อมูลข่วงนกยูงและชุมชนรักษ์นกยูงไทยแต่หล่ะพื้นที่ท้องถิ่น ของจังหวัดพะเยาโดย พบว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงไทยในจังหวัดพะเยาถือเป็นที่มั่นสุดท้ายของนกยูงไทย ที่ยังคงมีนกยูงอยู่เป็นจำนวนมาก ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในหลายพื้นที่ของจังหวัดพะเยาและ เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนรักษ์นกยูงไทย ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับนกยูงได้ โดยการจัดกิจกรรมนิทรรศการในครั้งนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติภายในงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา