โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอล 9คน “ท่าจำปีคัพ” ครั้งที่3/2563

แชร์ข่าวพะเยา

นายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอล 9คน “ท่าจำปีคัพ” ครั้งที่3 ประจำปี 2563 รุ่นอาวุโสอายุ 45ปีขึ้นไป ระหว่างวันที่ 8 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

นายเสน่ห์ ไชยลังกาประธานฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอล 9คน “ท่าจำปีคัพ”จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักฟุตบอลรุ่นอาวุโสได้มาออกกำลังกายด้วยการมาเล่นฟุตบอล เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเป็นการแข่งขันฟุตบอลแห่งมิตรภาพรอยยิ้ม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยโดยมีทีมฟุตบอลส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 8ทีม ได้แก่ 1.ทีมรวมครู 2. ทีมตำรวจ 3. ทีมล้านเล่า 4. ทีมเฉพาะกิจเชียงคำ 5. ทีมศุภชัย 6. ทีมPPK 7. ทีมสิงห์พะเยา 8. ทีมแม่ใจ รายได้ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โดยใช้ สนามฟุตบอลโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา