รพ.พะเยาร่วมต้อนรับผู้ฝึกปฏิบัติงานนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยาร่วมต้อนรับคณะผู้ฝึกปฏิบัติงานนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน จากมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสฝึกปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยาแชร์ข่าวพะเยา