สาธิตพะเยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่!

แชร์ข่าวพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่!ประจำปีการศึกษา 2564
น้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ในระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4
. เปิดรับสมัครพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 13 ธ.ค. 63 ‼️
– สมัครทางไปรษณีย์  1 ต.ค. – 20 พ.ย. 63
– สมัครด้วยตนเอง 21 พ.ย. – 13 ธ.ค. 63

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.satit.up.ac.th/DesupApply/
หรือติดต่องานวิชาการโทร. 054 466 666 ต่อ 3846 หรือ 3832แชร์ข่าวพะเยา