ร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ในการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 tualComponent


แชร์ข่าวพะเยา