คลินิกทันตกรรม ม.พะเยา เปิดบริการตรวจ รักษาจัดฟัน ได้แล้ววันนี้

แชร์ข่าวพะเยา

   คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการตรวจ ปรึกษา ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน อาทิเช่น

– บริการทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น (Fixed orthodontic treatment)
– บริการทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ (Removable orthodontic treatment) สำหรับการแก้ไขการสบฟันผิดปกติเบื้องต้นและทันตกรรมสำหรับเด็ก
– บริการทันตกรรมจัดฟันชนิดใส (Clear Aligners)
– บริการทำ ปรับ แก้ไข retainers ให้บริการโดยอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยเริ่มเปิดระบบให้ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนจองคิวตรวจรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์นัดหมายได้ที่ https://is.gd/PRVmnj อัตราค่าบริการทางทันตกรรมจัดฟัน https://is.gd/RjkZ95 พร้อมให้บริการแล้วที่คลินิกทันตกรรมจัดฟัน อาคาร 2 ชั้น 3 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 092-466-8455 ในวันเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ (ตามตาราง)
แชร์ข่าวพะเยา