กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดพะเยา 2563

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยาร่วม กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2563”

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางสาวทัศนาภร จันทร์ดง พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องจำปา 3302 ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา พร้อมทั้งได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบที่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และในกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนมีตัวแทนรับรางวัลในกิจกรรมพัฒนาชุมชนดังนี้

1.นางนงคราญ นักหล่อ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งวัวแดง หมู่ 3 . แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เป็นตัวแทนหมู่บ้าน รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี 2563

2.นางภคพค อ้อยหวาน รับรางวัลโล่สิงห์ทอง  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (อช.)ประเภทหญิง

3.คุณศุภรดา กันทะวงศ์ ประธานกลุ่มหัตถกรรมล้านนาบ้านสันปูเลย เป็นตัวแทนรับรางวัลโล่สิงห์ทอง ประเภทกลุ่มองค์กรแกนหลัก

4.นางสังวาลย์ เขื่อนวัง ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่ดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ รับโล่ห์รางวัลชนะเลิศกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2563


แชร์ข่าวพะเยา