โรงพยาบาลพะเยา เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

       นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับนายพินิจ แก้วจิตคงทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา