มหกรรมแนะแนวการศึกษา “เด็กพิการเรียนไหนดี 64”

แชร์ข่าวพะเยา

     กองพัฒนาคุณภาพนิสิตฯเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมแนะแนวการศึกษา “เด็กพิการเรียนไหนดี 64” ตอน ปั้นฝันเป็นตัว

    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นำโดย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมด้วยนายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ นางสาวปริตา เจริญสิน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ และตัวแทนศิษย์เก่ารหัส 50 57 เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมแนะแนวการศึกษา “เด็กพิการเรียนไหนดี 64” ตอน ปั้นฝันเป็นตัว ณ ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนผู้พิการชั้นมัธยมศึกษา ได้เรียนรู้การค้นหาตัวเองและค้นหามหาวิทยาลัยที่เหมาะกับตนเอง เรียนรู้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(TCAS) ระบบการเข้ารับและดูแลนักศึกษาพิการจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เพื่อให้น้องๆมีแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อที่ชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา