จ.พะเยา ประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ วันพ่อแห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

    จังหวัดพะเยา ประกอบพิธี พิธีเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

    วันที่ 7 พ.ย.63 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา   โดยมีข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมในพิธี

   ทั้งนี้ เป็นไปตาม มติที่ประชุม มหาเถรสมาคม ที่เห็นชอบให้ดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ทั่วประเทศ  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563   ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 1    ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 พ.ย. ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. และครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 5 ธ.ค.63


แชร์ข่าวพะเยา