การไฟฟ้าพะเยา ร่วมงานพิธี เจริญพุทธมนต์ วันพ่อแห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน  2563 เวลา 10.00 น นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยานายประยูร  วิรัตน์เกษมรอง ผู้จัดการ(ท) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายนิมิตร  ปิวศิลป์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่ใจ ในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาและการไฟฟ้าในสังกัด

ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5  ธันวาคม  2563 ณ วัดศรีโคมคำ อารามหลวง 


แชร์ข่าวพะเยา