เลือกตั้งนายก อบจ.เริ่มร้อนหลังร้องคุณสมบัติผู้สมัครนายก อบจ.

แชร์ข่าวพะเยา

       สนามการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดพะเยา  เริ่มร้อนระอุ หลังมีผู้สมัครนายก อบจ. เข้ายื่นหนังสือร้องข้อมูลเพิ่มเติมให้กับก็ กกต.จังหวัด เพื่อให้ข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เนื่องจากคาดว่าจะขาดคุณสมบัติเพราะเคยถูกคำพิพากษาล้มละลาย

       นายณรงค์ นามวงศ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หมายเลข 2 ต้องเข้ายื่นหนังสือเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัด เพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลข 1 เนื่องจากว่าเกรงจะขาดคุณสมบัติในการที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งนายก อบจ. เพราะเคยถูกกรณีล้มละลายเมื่อปีพ.ศ. 2555 ซึ่งวันนี้จึงได้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำการให้ กกต.ทำการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวด้วย

      โดยนายณรงค์ นามวงศ์ ระบุว่า ที่เดินทางมาวันนี้ก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ขณะนี้ทางคณะกรรมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัคร จึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเพิ่มเติม เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติตามอำนาจหน้าที่ของ กกต.กับกรณีดังกล่าว

      ขณะที่นายเอกสิทธิ์ ชวลิตวงศ์ พนักงานสืบสวนสอบสวนสำนักงานเลือกตั้งจังหวัดพะเยา  ระบุว่า ทาง กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวคือเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งทาง กกต. จะดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าวให้กับ คณะกรรมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวตามที่ร้องมา ภายในวันนี้เพื่อให้มีการพิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติโดยจะสิ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้


แชร์ข่าวพะเยา