มอบน้ำดื่ม

แชร์ข่าวพะเยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบน้ำดื่ม ในการแข่งขันกีฬาข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1ณ สนามกีฬาเปตองชั่วคราว หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจ นำน้ำดื่ม แบรนด์ PEA สนับสนุน ตามนโยบายการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่น ในงาน อะเมซอน หนองเล็งทรายเกมส์ “การแข่งขันกีฬาข้าราชการบำนาญ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1” โดยมีนายพีรัช  จันธิมา ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ใจ เป็นประธาน ณ สนามกีฬาเปตองชั่วคราว หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา