บรรยากาศท่องเที่ยวชมนกยูงเริ่มคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

      บรรยากาศท่องเที่ยว ชมนกยุงในพื้นที่อำเภอจุน และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เริ่มคึกคักในช่วงนี้ หลังนกยูงเริ่มเดินทางลงมาหากินบริเวณข่วงนกยูง ที่ชาวบ้านเตรียมจัดไว้ให้ เพื่อเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่อำเภอจุน อำเภอดอกคำใต้ มีข่วงนกยูงที่มีการจัดสร้างแหล่งอาหารให้กับนกยูงจำนวนหลายจุด เพื่อให้ได้ยลโฉมกัน ในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด

      นกยูงไทย จำนวนมาก เริ่มเดินทางลงมาหากินบริเวณข่วงนกยูงในพื้นที่อำเภอจุนและอำเภอดอกคำใต้ ทั้งข่วง 69 และข่วงกิ่วแก้ว ตำบลห้วยข้าวก่ำ ตลอดจนถึงข่วงห้วยยางขาม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งขณะนี้เริ่มมีนกยูงลงมาหากินบริเวณชายเขาและอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมอย่างใกล้ชิด และเริ่มมีจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวชมนกยูงในช่วงนี้เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากทางกลุ่มชาวบ้านและชุมชนได้จัดสร้างแหล่งอาหารหรือข่วงนกยูง เพื่อเป็นการให้นกยูง เดินทางลงมาหากินบริเวณชายป่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมนกยูงในพื้นที่

      โดยในขณะนี้ในพื้นที่อำเภอจุน อำเภอดอกคำใต้ และอีกหลายจุดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้เริ่มมีนกยูงจำนวนมากเดินทางลงมาเพื่อหาอาหารบริเวณใกล้แนวเขตชายป่า รวมทั้งทำการผสมพันธ์จึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวชมนกยูงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีนักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้าเที่ยวชมนกยูงที่ทางชุมชนได้จัดไว้ให้กันอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา