ตัดกิ่งไม้

แชร์ข่าวพะเยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยานำทีมงานปฎิบัติงานตัดลิดลานกิ่งไม้ในเขตอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา

วันพุธ ที่ 11  พฤศจิกายน  2563 นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ.แม่ใจ นำทีมงานชุด Hot การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ปฎิบัติงานโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า โดยใช้รถกระเช้า ดำเนินการ ตัดลิดลานกิ่งไม้ซึ่งมีลำต้นสูงใหญ่ แตะโดนสายไฟฟ้า เชิงป้องกันไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าวัดโพธาราม และหน้าตลาดศรีรุ่งเรือง (เจ๊จู) เขตเศรษฐกิจในเขตอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา