อัญเชิญรูปปั้นสาม กษัตริย์

แชร์ข่าวพะเยา

   มูลนิธิสามกษัตริย์ ชาวพะเยาอัญเชิญรูปปั้นสาม กษัตริย์ พญางำเมือง ภูกามยาว  พญามังราย  เชียงราย  พญาร่วง แห่งสุโขทัย ประดิษฐาน ที่วัดพระธาตุจอมทอง  คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา

     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ประธานมูลนิธิสามกษัตริย์  กรรมการมูลนิธิสามกษัตริย์และชาวพะเยาได้อัญเชิญรูปปั้นสาม กษัตริย์ พญางำเมือง ภูกามยาว  พญามังราย  เชียงราย  พญาร่วง แห่งสุโขทัย ขนาดเท่าคนจริงประดิษฐานที่ วัดพระธาตุจอมทอง  คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา แห่งนี้ เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ชาวพะเยาได้สักการะ บูชา  หลังจากนั้น ในวันที่ 27-28 ธันวาคม พ.ศ 2563 จะอัญเชิญรูปปั้นสามกษัตริย์ จากวัดพระธาตุจอมทองไป ประดิษฐาน เบญจถาวร ณ สบร่องขุย  ริมน้ำอิง ต.ท่าวังทอง เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทรประธานมูลนิธิสามกษัตริย์  กล่าวว่าวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์นิมิตหมายยินดี ที่ชาวพะเยาทั้งหลายทั้งปวง  ได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณของสามกษัตริย์ พญางำเมือง ภูกามยาว  พญามังราย  เชียงราย  พญาร่วงแห่งรามคำแหง สุโขทัย ทั้งสามพระองค์ เสด็จพระราชดำเนิน  เมืองภูกามยาวแห่งนี้  มาร่วมดื่มน้ำสาบาน ณ.สบร่องขุย  ริมแม่น้ำอิง เมืองพะเยา  ชาวพะเยาและลูกหลาน ได้รับรู้รับทราบมาโดยตลอด ชาวพะเยาทั้งหลาย จึงสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้หล่อรูปปั้น ของสามกษัตริย์ซึ่งเคยประดิษฐานอยู่  เราจึงได้อัญเชิญรูปปั้นสามกษัตริย์ หลังจากได้มีการหล่อรูปปั้นเสร็จ จึงได้อัญเชิญทั้งสามกษัตริย์มา ประดิษฐาน ที่วัดพระธาตุจอมทอง  คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา แห่งนี้ เป็นการชั่วคราว   หลังจากนั้น ในวันที่ 27-28 ธันวาคม พ.ศ 2563 จะอัญเชิญรูปปั้นสามกษัตริย์ จากวัดพระธาตุจอมทองไป ประดิษฐาน เบญจถาวร ณ สบร่องขุย  ริมน้ำอิง  ต.ท่าวังทอง เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ ประดิษฐาน สามกษัตริย์ที่ดื่มน้ำสาบาน ที่ริมน้ำอิง เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 1830  หลังจากนั้นพ.ศ. 1839 ทั้งสามกษัตริย์ ก็ได้สร้างเมืองเชียงใหม่  ณ.ตรงจุดนี้ จึงเป็นจุดกำเนิดสามกษัตริย์  จึงอยากให้ลุกหลานชาวไทยชาวล้านนาทั่วประเทศได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสามกษัตริย์


แชร์ข่าวพะเยา