เกษตรอำเภอแม่ใจออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

แชร์ข่าวพะเยา

     เกษตรอำเภอแม่ใจร่วมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่  ณ บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายพีรัช  จันทิมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ใจ ร่วมและเปิดการให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี(พอ.สว.)และหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่(อำเภอยิ้ม)โดยมีนายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ ร่วมออกหน่วยบริการฯณ บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยรับขึ้นและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ เพื่อนำไปเพาะปลูกในช่วงฤดูหนาวนี้


แชร์ข่าวพะเยา