ท่องเที่ยวชมความสวยงามอลังการพระธาตุภูปอหนาวนี้

แชร์ข่าวพะเยา

      สัมผัสความสวยงามอลังการ ของพระธาตุภูปอ พระธาตุประจำอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาเก่าแก่อายุกว่าพันปี หลังได้รับการบูรณะและสร้างปฎิมากรรมทางพุทธศาสนา ทั้งองค์เทวดากว่า 3,000 องค์ และประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงสามารถมองเห็นทิวทัศน์อำเภอเชียงม่วนได้ทั้งเมือง ซึ่งในช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมความสวยงามของฤดูหนาวนี้

     ประติมากรรมทางพุทธศาสนา หลากหลายรูปแบบทั้งพระพุทธรูป เทพพนม กว่า 3,000 องค์ รูปปั้นเกจิภาคเหนือและเรื่องราวทางพุทธประวัติ จำนวนมาก ถูกนำมาติดตั้งและประดับประดาบริเวณโดยรอบพระธาตุภูปอ บนยอดเขาในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเที่ยวชมความสวยงามของพระธาตุภูปอ พระธาตุเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1 พันปี ซึ่งเป็นพระธาตุประจำอำเภอเชียงม่วน ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูง และสามารถมองเห็นทิวทัศน์อำเภอเชียงม่วนได้ทั้งเมือง นอกจากนั้นยังเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่และต่างจังหวัดให้ความเคารพนับถือสักการบูชาอย่างต่อเนื่อง

     โดยพระเล็ก กันตะวีโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์พระธาตุภูปอ กล่าวว่า แต่เดิมนั้นพระธาตุ ดังกล่าวจากการศึกษาในตำราดั้งเดิมจากจังหวัดน่าน พบว่าเป็นพระธาตุที่สมัยพระพุทธกาลได้นำกำลังทหารนับพันนาย เข้าทำการก่อสร้างพระธาตุดังกล่าว ซึ่งในอดีตไม่มีปูนซีเมนต์ จึงได้นำก้อนหินเข้ามาเรียงเป็นรูปพระธาตุ และเรียกว่า ม่อนกองหิน หรือพระธาตุกองหิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 หรือ 87  ปี ที่ผ่านมา พ่อขุนประธานเชียงเขต  หรือกำนันในสมัยนั้นได้มีการก่อสร้างพระธาตุครอบไว้ คือพระธาตุภูปอดังกล่าว แต่มีลักษณะเป็นพระธาตุสีขาว และถูกปล่อยให้รกร้างไป โยอาตมาได้เดินทางมายังสำนักสงฆ์แห่งนี้ในปี 2556 และในปี 2557 จึงได้มีการบูรณะพัฒนา โดยความร่วมมือของชาวบ้านในอำเภอเชียงม่วนและจากที่อื่น จนถึงขณะนี้ โดยงานศิลปกรรมดังกล่าวที่ได้สร้างขึ้นนั้นก็ทำด้วยตนเองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นช่างอยู่ในพื้นที่ ได้ร่วมมือกันทำจนถึงขณะก็สามารถที่จะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา ซึ่งได้มีการนำเทวดา มาประดับประดารอบบริเวณพื้นที่กว่า 3,000 องค์ เพื่อให้ผู้คนได้เดินทางเข้าเที่ยวชมและสักการบูชาต่อไป

      สำหรับพระธาตุภูปอ เป็นพระธาตุเก่าแก่ ที่เป็นพระธาตุประจำอำเภอ มีขนาดฐานกว้าง 6 เมตร สูง 8 เมตร ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาของคนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังตั้งตระหง่านอยู่บริเวณภูเขา ที่สามารถมองเห็นได้อย่างสวยงามจากตัวเมืองเชียงม่วน และหากขึ้นไปบริเวณพระธาตุก็จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงม่วนได้ทั้งเมือง จึงนับสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของอำเภอเชียงม่วนและจังหวัดพะเยา ที่มีความสวยงามอลังการและในขณะนี้ซึ่งเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวจึงเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา